POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Preambul

Site-ul www.ZanaFlorilor.eu colecteaza si foloseste date personale referitoare la persoane fizice si/sau companii doar cu acordul acestora. Datele sunt oferite de persoane fizice si/sau companii in pagina de Contact si sunt necesare pentru a asigura o buna comunicare intre ZanaFlorilor.eu si cei care ne contacteaza.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care www.ZanaFlorilor.eu colectează și utilizează datele personale. Confidențialitatea dvs. este un angajament fundamental pentru www.ZanaFlorilor.eu. Prin urmare, site-ul proceseaza datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale persoanelor sau companiilor care ne contacteaza direct, potentiali angajati, voluntari, parteneri si se aplica datelor colectate pe site-ul www.ZanaFlorilor.eu, precum și celorlalte date personale pe care site-ul le colectează prin email.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care www.ZanaFlorilor.eu colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care www.ZanaFlorilor.eu le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui www.ZanaFlorilor.eu datele personale

 

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu www.ZanaFlorilor.eu, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară Zana Florilor. Astfel, Zana Florilor utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1.1. Comunicare

Zana Florilor utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea Zana Florilor, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante. Zana Florilor se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Zana Florilor ca temei pentru prelucrare.

1.2. Trimiterea de newslettere

Zana Florilor pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, produsele, aparitiile media, articole de blog și orice alte informații relevante ale Zana Florilor, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la contact@zanaflorilor.eu.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

Dacă sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea Zana Florilor

Zana Florilor utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, aparitii media, produse, articole de blog sau orice alte informații relevante ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Zana Florilor utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea, produsele, articolele de blog Zana Florilor.

2.3 Trimiterea de newslettere

Zana Florilor poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Zana Florilor, proiecte, aparitii media, articole de blog, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la contact@funkycitizens.org. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

 

Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru Zana Florilor

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Zana Florilor utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Zana Florilor se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Zana Florilor utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru servicii sau proiecte. Zana Florilor se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener Zana Florilor

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relatia contractuala cu partenerii nostri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru afaceri sau proiect. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Zana Florilor, de obicei de către dvs., .

 

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet (www.zanaflorilor.eu) pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, Zana Florilor poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Zana Florilor. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care Zana Florilor sunt obligați din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Zana Florilor în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Zana Florilor de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Zana Florilor vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Zana Florilor).

Dacă oferiți Zana Florilor datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Zana Florilor intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți.

 

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa contact@zanaflorilor.eu.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Zana Florilor, Calea Calarasilor 139, Sector 2, București, România sau prin trimiterea unui e-mail către noi la contact@zanaflorilor.eu

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 

VERSIUNI LA ​​ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 25 mai 2018.